بازخورد مشتریان اولیه را دریافت کنید

تنها نياز و شرط كافی براي موفقیت يك كسب و كار، وجود مشتريان دست به نقد است. به همین دلیل بسیار مهم است که دائماً بازخورد مشتریان برای بهبود محصول دریافت شود. در مراحل ابتدایی توسعه محصول، این موضوع اهمیتی دوچندان دارد. با دریافت بازخورد مشتریان، شما یاد می‌گیرید که مشتریان چه چیزی را دوست دارند و چه چیزی را دوست ندارند، این حس را به مشتریان منتقل می‌کنید که برای شما مهم هستند و آنها را بیشتر درگیر کسب و کار خود می‌کنید و همچنین امکان بهبود دائمی محصولات را فراهم می‌کنید.

نهاد‌های ایرانی (8)
نهاد‌های خارجی (40)
مطالب ناب (2)