با برون سپاری چابک تر شوید

استارتاپ، منابع محدودی دارد و بایستی بسیار بر هدف اصلی‌اش، متمرکز باشد. لذا توان برون‌سپاری مناسب برخی اقدامات، بسیار مهم است. به عنوان مثال از لحاظ جذب نیرو، انجام کارها از طریق دورکاری در مقابل استخدام کارمندان، یک راه‌حل برای استارتاپ‌ها است که البته مزایا و معایب خود را دارد. بعضی از شرکتها، تقریباً همه چیز را برون‌سپاری کرده‌اند، اما برای ایجاد ارزش واقعی در بنگاه، نیاز دارید که بخشهای کلیدی کسب و کارتان را در کنترل خودتان داشته باشید.

 

بسیار مهم است که هسته تیم خود را بسیار کوچک و چابک حفظ کنید، چرا که این امر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری کمک می‌کند.

 

نهاد‌های ایرانی (24)
نهاد‌های خارجی (9)