با جمع سپاری و پلتفرم های آنلاین آشنا شوید

در روزگاران دور، سرمایه استارتاپ‌ها صرفاً از جانب خود بنیانگذاران و خانواده‌ آنها تامین می‌شد. در قرن بیستم، سرمایه‌گذاران فرشته ظاهر شدند(افراد ثروتمندی که تمایل به پذیرش ریسک استارتاپ‌ها را داشتند). اما این افراد معمولاً بسیار کم هستند و بایستی رابطه شخصی قوی‌ای با آنها داشته باشید تا در کسب و کار شما سرمایه‌گذاری کنند. اما امروزه، سازکارهای تامین مالی جمعی، این امکان را فراهم کرده است که شما از طریق اینترنت، به انبوهی از سرمایه‌گذاران بالقوه دسترسی پیدا کنید.

هر چند سازوکارهای جمع‌سپاری (Crowdfunding) هنوز در مراحله آغازی خود قرار دارد، اما در حال حاضر، سالانه میلیاردها دلار از این طریق در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. به عبارتی دسترسی به منابع مالی هیچ‌ موقع در دسترس‌تر از اکنون نبوده است.

پلتفرم‌های آنلاین تفاوتهای جزئی‌ای دارند که قبل از انتخاب اینکه کدامیک از آنها مناسب سازمان شما است، بایستی فهمیده شود. نخستین تفاوت، پلتفرم‌های سهام محور در مقابل غیرسهام‌محور است. تفاوت آنها در این است که آیا در ازای پرداخت سرمایه، آیا قسمتی از سهام مطالبه می‌شود یا خیر. پلتفرم‌های سهام‌محور، افرادی را مخاطب قرار می‌دهد که منتظر مالکیت سازمان شما هستند، در حالیکه پلتفرم‌های غیرسهام‌محور برای مخاطبانی است که برای مشوق‌های غیرنقدی – معمولاً دسترسی زودتر به محصول- می‌خواهند مبالغی را در اختیار سازمان قرار دهند. در میان پلتفرم‌های سهام‌محور، مدل‌های آنها می‌تواند بسیار متفاوت باشد و مهم‌است که تفاوتهای آنها را بدانیم تا تشخیص دهیم کدام برای سازمان مناسب‌تر است. برخی از پلتفرم‌ها، صرفاً بستری برای شبکه‌شدن ارائه می‌دهند، برخی هزینه موفقیت و برخی سهام را از شرکت مطالبه می‌کنند.

نهاد‌های ایرانی (4)
نهاد‌های خارجی (6)