با سرمایه گذار وارد مذاکره شوید

هنگامی که سرمایه‌گذار مناسب خود را یافتید، مرحله بعدی توافق بر شرایط سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران در زمینی که از قبل مشخص هستند، بازی‌ می‌کنند. اگر شما در فرآیند واگذاری سهام هستید، شناخت دقیق و جزئی این فرآیند حائز اهمیت است.

هر چند مطلوب شما آن است که سرمایه‌گذار پس از مذاکره، سریعاً یک چک چند صد میلیونی به شما بدهد و برای شما آرزوی موفقیت کند، اما متاسفانه بایستی بگوییم که واقعیت چیز دیگری است. سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها معمولاً همراه با قرارداد‌های بسیار مفصل و با جزئیات فراوان است.

معمولاً پس از اینکه توافق اولیه صورت می‌گیرید، سرمایه‌گذار شما را وارد یک فرآیند سعی و تلاش می‌کند که شامل بررسی رزومه شما و تیم‌تان ،جایگاه قانونی شرکت شما و تحلیل بازار و بررسی کسب و کار شما می باشد.

نهاد‌های ایرانی (21)
نهاد‌های خارجی (2)
محتوا‌های ایرانی (2)
مشاوران ایرانی (1)