با فرآیند جذب سرمایه آشنا شوید

هر چند ورود سرمایه به شرکت از طریق سرمایه‌گذاری مجدد سودی که در کسب و کارعایدتان می‌شود، یک راه عالی برای آغاز کسب و کار است، اما هر چه کسب و کار موفق‌تر باشد، نیاز به نقدینگی بیشتری برای فراهم کردن مسیر رشد شرکت دارید. از آنجاییکه معمولاً بانک‌ها به شرکتهای نوپا و استارتاپ وام نمی دهند، شما نیاز دارید که سرمایه‌گذاران واقعی را جذب کنید و با پشتیبانی آنها و همکاری نزدیک با آنها، یک رابطه دو طرفه موفق را رقم بزنید.

سرمایه‌گذاران خطرپذیر، با وسواس زیاد شرکتهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. کمتر از ۰.۲۵ ٪ از شرکتهایی که شروع به فعالیت می‌کنند، موفق به جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران خطرپذیر می‌شوند.

99٪ استارتاپ‌ها، در مقاطعی، برای گسترش کسب‌وکارشان، نیاز به جذب سرمایه‌های بیرونی دارند. لذا شما بایستی با فرآیند جذب سرمایه آشنا باشید. باید به مسائلی نظیر اینکه انتظار دارید از چه کسانی سرمایه جذب کنید، در چه مقطعی، و سرمایه‌گذاران چه انتظاراتی دارند، آشنا شوید.

نهاد‌های ایرانی (10)
نهاد‌های خارجی (10)
محتوا‌های خارجی (2)
مشاوران ایرانی (1)