با مفاهیم کسب وکار آشنا شوید

کسب و کارها، موتور پیشران رشد اقتصاد جهانی هستند و بسیاری از تغییرات و تحولات دنیای پیرامون ما، به دلیل فعالیتهای آنها است. هر چند کارآفرینان و افرادی که تصمیم دارند در صنایع مختلف مشغول به کار شوند، نیاز جدی به کسب دانش درباره کسب و کارها دارند، اما کسب دانش در مورد نحوه عملکرد کسب وکارها، برای اکثر مردم نیز یک ضرورت است. فارغ از اینکه فرد در چه حوزه‌ای مشغول به فعالیت باشد، کسب دانش در مورد مفاهیم کلاسیک کسب و کار نظیر محاسبات مالی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و .....در تمام انواع سازمانها قابل کاربرد است.

ارائه آموزشهای کسب‌وکاری مناسب به کارمندان نیز در دنیای امروز تبدیل به یک ضرورت شده است. با گسترش سرعت تغییرات و نوآوریها، متخصصین و محققین حوزه کسب و کار، توصیه اکید دارند که تمامی کارکنان بایستی با نگاهی کارآفرینانه، به شغلشان نگاه کنند. این امر به کارکنان کمک می‌کند تا با دانش، تعهد، انگیزش و علاقه بیشتری به فعالیت بپردازند که در نهایت منجر به موفقیت کسب و کار می‌شود. 

نهاد‌های ایرانی (33)
نهاد‌های خارجی (7)
محتوا‌های ایرانی (9)
محتوا‌های خارجی (2)
مطالب ناب (3)