بهترین مکان برای استقرار را تعیین کنید

انتخاب مکان مناسب، یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات پیش‌روی یک بنگاه اقتصادی است که دارای اثرات بلندمدتی می‌باشد. کارآفرینان باید محل فعالیتشان را با توجه به محل فعالیت مشتریان، کارمندان آینده، تامین کنندگان، شرکا و رقبا تعیین کنند. هر چند اهمیت مکان برای شرکتهای نوپا در صنایع خرده فروشی و کسب وکارهای رستورانی کاملاً واضح و مبرهن است، اما برای تمامی بنگاهها یک فاکتور مهم می‌باشد. مهمترین معیارهایی که در انتخاب مکان فعالیت تاثیرگذار می‌باشد، عبارتند از:

  1. در دسترس بودن کارمندان و مشاوران بالقوه
  2. در دسترس بودن بنگاههای مکمل
  3. کیفیت حمل و نقل جاده‌ای و هواپیمایی
  4. کیفیت زندگی(تحصیلات، فرهنگ و سرگرمی)
  5. دسترسی به مسکن مقرون به صرفه
  6. هزینه‌های انجام کسب وکار
  7. دسترس بودن بودن امکانات مناسب
  8. نزدیکی به بازار
  9. در دسترس بودن خدمات پشتیبانی


نهاد‌های ایرانی (33)