تحقیقات اولیه بازار انجام دهید

با ایده‌ای که در دست دارید و نسبت به اجرای آن امیدوار هستید، نگاهی به پیرامون خود بیندازید تا ببینید چه کسانی بر روی این موضوع کار می‌کنند. مطمئناً از وجود رقبایی مطلع خواهید شد که حتی تصور آن را نیز نمی‌کردید. یعنی همزمان با شما که دارید بر روی این ایده کار می‌کنید، چندین و چند تیم دیگر نیز تلاش خود را به توسعه کسب و کاری مشابه شما اختصاص داده‌اند.

البته به تجربه مشخص شده است که فعالیت در حوزه کسب وکاری که در آنجا هیچ رقیبی وجود نداشته باشد، سخت‌تر از حوزه‌ای است که قبل از شما چند رقیب جاده صاف کن بوده‌اند. اما مهم است که بدانید رقبایتان در چه حوزه‌هایی وارد شده اند تا در طول مسیر، ناگهان سورپرایز نشوید.

در برنامه ­ریزی و شروع کسب وکار، بسیار مهم است که شناخت دقیق و جزئی از شرکتهایی که می‌خواهید با آنها رقابت کنید، داشته‌ باشید. شما بایستی رقبای خود را بشناسید، آنها را ارزیابی و مرتباً رصد کنید تا از جایگاه خود در بازار اطمینان پیدا کنید.

نهاد‌های ایرانی (16)
نهاد‌های خارجی (24)
محتوا‌های خارجی (3)
مشاوران ایرانی (1)