تیم رویایی تان را بسازید

شما مطمئناً‌ همه مهارتهای لازم برای راه‌اندازی یک کسب و کار موفق را نخواهید داشت. حتی اگر این مهارتها را داشته باشید، زمان و انرژی کافی برای را علی‌الخصوص در صورت رشد شرکت، نخواهید داشت.

دیر یا زود، نیاز به شناسایی افرادی دارید که مکمل شما باشند و در مسیر راه‌اندازی کسب و کاری سودده و با رشد بالا، به شما کمک کنند.

بنیانگذاری و ساختن یک شرکت استارتاپی، اقدامی پیچیده است. موفقیت بستگی به توانایی در یافتن تیمی با مهارتهای ضروری دارد که این تیم، به صورت کامل مکمل یکدیگر باشند. هنگامی که تیم ابتدایی را یافتید، مهم است که بتوانید انتظارات متقابل در هیئت مدیره را تعیین کنید و توافق اولیه را برای راه‌اندازی کسب و کار شکل دهید

استخدام در هیئت مدیره شرکت، صرفاً مختص استارتاپ‌ها است. در این مرحله بایستی افراد توانمند که علاقه‌مند به کار در مراحل ابتدایی شرکت هستند را شناسایی کنید.

همچنین هر چند هیچ دستورالعمل از پیش‌تعیین شده‌ای در مورد چگونگی توافق وجود ندارد، اما در مورد ارزش بسیار زیاد ایجاد نوعی توافق در میان بنیانگذاران بنگاه و در اولین مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار- به جای تاخیر انداختن آن- به صورت گسترده توافق وجود دارد.

نهاد‌های ایرانی (11)
نهاد‌های خارجی (3)
مطالب ناب (1)