حداقل محصول قابل قبول را بسازید

تا این مرحله، کسب و کار شما فقط در مقام تئوری وجود دارد و هنوز تلاشی برای فروش کالا یا خدمتتان به مشتریان دنیای واقعی نداشته‌اید. اکنون بایستی از ساختمان‌ خارج شوید و ببینید آیا کاربران بالقوه‌ای وججود دارند که حاضر باشند بابت کالا یا خدمت شما، به شما پول بدهند.

در رویکرد معروف نوپای ناب که برای این منظور توسعه داده شده است، ابزاری قدرتمند به نام حداقل محصول قابل قبول (MVP) معرفی شده است. MVP نسخه‌ای پایه‌ای از کالا یا خدمت شما است که آنقدر ساده است که از طریق آن صرفاً  بتوانید از مشتریان واقعی در مورد ایده‌تان بازخورد دریافت کنید.

حداقل محصول قابل قبول می‌تواند یک پروتوتایپ، یک صفحه اینترنتی، یک خدمت حداقلی و ... باشد. اگر بازخوردی که دریافت کردید مثبت بود، به مسیرتان ادامه می‌دهید. در غیراینصورت، بایستی دوباره  مفاهیم کسب و کاری را بازچینی کنید یا اینکه یک چرخش در مدل کسب و کارتان داشته باشید و این فرآیند را تا رسیدن به یک مدل موفق، ادامه بدهید.

به عبارتی به جای آنکه ماهها یا سالها مشغول برنامه‌ریزی و ساخت یک محصول در اتاق‌های دربسته‌ شرکتتان بشوید، محصولی با حداقل ویژگی‌های ممکن را بسازید که به شما امکان ارزیابی فرضیاتتان در مورد مشتریان را بدهد. 

به عبارتی: بسازید، اندازه‌ بگیرید و یاد بگیرید.

 

نهاد‌های خارجی (21)
محتوا‌های ایرانی (1)
محتوا‌های خارجی (2)
مطالب ناب (2)