در مورد مسائل حقوقی تصمیم گیری کنید

تمام اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اید، قبل از آن بوده است که کسب و کارتان به صورت رسمی شکل بگیرد. اما به محض اینکه شما آماده می‌شوید که شریک بگیرید، کارمند استخدام کنید، دارائی‌های فکری خودتان را توسعه بدهید، سرمایه جذب کنید یا درآمد ایجاد کنید، نیاز دارید که یک واحد حقوقی رسمی ایجاد کنید تا مالک ارزش‌های ایجاد شده باشد.

 

نهاد‌های ایرانی (14)
نهاد‌های خارجی (10)
محتوا‌های ایرانی (1)