در مورد همه جزئیات اجرایی، توافق کنید

جنگ اول به از صلح آخر

در این مرحله بایستی در مورد نحوه تقسیم سهام، ساختار تصمیم‌گیری، سازوکار برخورد با کم‌کاری و .... به صورت کاملاً شفاف تصمیم‌گیری کنید.

تصمیم‌گیری در مورد نحوه تقسیم سهام، یکی از مراحل مهم راه‌اندازی کسب و کار است. داشتن ساختار سهام شفاف، منطقی و مورد توافق، یک شرکت را در مسیر موفقیت قرار می‌دهد و ساختارهای ضعیف، شرکت را در مسیر مناقشه و درگیری و شکست قرار می‌دهد. بنابراین لزوماً تقسیم سهام به صورت ۵۰،۵۰ بهترین گزینه نیست.

بایستی به دو نکته توجه داشته باشید:

۱. سهام برای همیشه است: بنابراین اگر سهام را به کسی واگذار کردید، راه آسانی برای بازگرداندن آن وجود ندارد.

۲. سهام مربوط به آینده کسب و کار است و بایستی در دست کسانی باشد که می‌خواهند برای تحقق این آینده، تلاش کنند. نه اینکه آن را به کسانی بدهید که می‌توانستید خدمت آنها را با پول نقد دریافت کنید.

در این مرحله بایستی یک برنامه تقسیم سهام توسعه داده شود که در آن سهم هر کدام از بنیانگذاران استارتاپ و پاداش متعلقه به آنها در نظر گرفته شود. برای انجام آن، شما نیاز دارید که نقش هر کدام از اعضا و اهمیت آن نقش را تعیین کنید و سپس به صورت عادلانه، میزان سهام هر کدام از اعضای تیم را تعیین کنید. می‌توانید از مدل‌های شناخته شده و منصفانه کمک بگیرید.

 

نهاد‌های خارجی (2)
محتوا‌های ایرانی (1)
مطالب ناب (1)