طراحی مفهومی محصولتان را شکل دهید

یکی از اصلی‌ترین وظایف استارتاپ‌ها، طراحی و توسعه محصولات جدید است. در سال‌های اخیر، پیچیدگی محصولات افزایش‌یافته است و لذا، دشواری پیش‌بینی کردن نیازمندیها ومشخصه‌های محصول، به صورت نمایی افزایش پیدا کرده است. همچنین نرخ تغییرات در بازار نیز افزایش‌یافته و این امر کارآمدی روش‌های سنتی توسعه محصول را دچار خدشه کرده است. ازاین‌رو بسیاری از طراحان تلاش می‌کنند همزمان با جلو رفتن فرآیند توسعه محصول، انعطاف‌پذیری آن را نیز حفظ کنند. 

نهاد‌های خارجی (30)