فرصت کارآفرینانه مناسبی را شناسایی کنید

در ساحت مشاهده و اکتشاف، شانس تنها نصیب ذهن‌های آماده می‌شود (لوئی پاستور)

تیم کارآفرین باید فرصتی را شناسایی کنه که جذاب باشه، با توانایی‌ها و علایق اونها همراستا باشه، از لحاظ زمان ورود و چشم‌انداز آینده، وضعیت خوبی داشته باشه و تیم از منابع کافی برای بهره‌برداری از فرصت برخوردار باشه. برای اینکه توانایی شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه رو در خودتون تقویت کنید، بایستی همواره خودتون رو در معرض پدیده‌ها قرار بدید (از طریق شرکت در رویدادهای مختلف و عضویت در گروه‌های مفید)، احساس رضایت از وضع مطلوب رو در خودتون از بین ببرید و  ذهنتون رو از اطلاعات با کیفیت غنی کنید تا بهتر بتونید فرصتها رو کشف کنید.

نهاد‌های ایرانی (4)
نهاد‌های خارجی (8)
محتوا‌های ایرانی (3)
مشاوران ایرانی (2)
مطالب ناب (3)