محصول بهبود یافته را عرضه کنید

عرضه محصول به شیوه‌ مناسب در بازار، می‌تواند به خوبی توجه مشتریان را جذب کند و تاثیر زیادی بر رابطه مشتریان با محصول شرکت ایجاد کند. البته همانند همه تاثیرات اولیه، دشوار است که بتوانیم عرضه اشتباه ناموفق را اصلاح کنیم. اگر شرکت می‌خواهد عرضه محصول را به شیوه‌ای مناسب انجام دهد، بایستی قبل از آن به خوبی اقداماتی در ارتباط با تحقیقات، برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری انجام دهد. شرکت برای اینکه بتواند عرضه محصول مناسبی داشته باشد بایستی به خوبی بازار را بشناسد، اهداف شرکت از عرضه محصول شفاف شود، مخاطبان محصول و پیام کلیدی شرکت تعریف شده و برنامه‌ بازاریابی مشخص باشد.

نهاد‌های ایرانی (7)
نهاد‌های خارجی (30)
مطالب ناب (2)