منابع انسانی را مدیریت کنید

 نیروهای انسانی شرکت، امروزه اصلی‌ترین منبع کلیدی برای موفقیت بسیاری از کسب‌وکارها محسوب می‌شود و لذا توسعه برنامه‌هایی برای حفظ انگیزه و افزایش رضایت آنها، بسیار مهم است.

یکی از اصلی‌تری جذابیت‌های کار در شرکتهای نوپا برای کارکنان، دریافت سهم در ازای بخشی از فعالیتهای‌شان است. این امر، به همین اندازه برای استارتاپ نیز جذاب است. زیرا کمک می‌کند که از طریق حذف پرداخت حقوق، هزینه‌هایش را کاهش بدهد و کاری کند که موفقیت شرکت برای کارکنان مهم تلقی شود. با افزایش تقاضای کالا و خدمات شما، نیاز به کمک پیدا می‌کنید. شناسایی و استخدام نیروهای درجه اول، یک چالش بنیانگذاران اولیه استارتاپ است که معمولاً در آن تخصصی ندارند و اشتباهاتشان در این گام، با سختی و مشکلات زیاد قابل اصلاح است.

 

نهاد‌های ایرانی (11)
نهاد‌های خارجی (11)
محتوا‌های خارجی (2)
مشاوران ایرانی (2)