هوشمندانه بازاریابی کنید

اهمیت مشتری برای کسب‌وکار به حدی است که وجود یک مشتری دست به نقد، تنها شرط لازم برای موفقیت یک کسب‌وکار شمرده می‌شود. بزرگترین چالشی که بیشتر کارآفرینان با آن مواجه هستند، امکان پاسخ‌دهی مستمر به نیازها و خواسته‌های مشتریان است. بازاریابی برای محصولات، مبحث بسیار پیچیده است و چیزی فراتر از صرفاً تبلیغ برای محصولات یا حضور در شبکه‌های اجتماعی است. بازاریابی مناسب، تاثیر زیادی بر میزان اعتماد ایجاد شده نسبت به کسب‌وکار دارد.

نهاد‌های ایرانی (40)
نهاد‌های خارجی (25)
محتوا‌های ایرانی (9)
محتوا‌های خارجی (1)
مشاوران ایرانی (3)