هیئت مدیره را تعیین کنید

 برعکس کارمندان که بابت مهارتهایشان آنها را استخدام می‌کنید و بنیانگذاران که بابت انرژی کارآفرینانه‌شان از آنها استفاده می‌کنید، معمولاَ با هیچ قیمتی قادر نخواهید بود مشاوران و اعضای هیئت‌مدیره را به استخدام شرکت دربیاورید. مشاوران و اعضای هئیت مدیره می‌تواند سرمایه‌گذاران فرشته، مدیرعاملان شرکتهای هم‌اندازه شما یا ستاره‌های صنعت باشند. برای مشاوران خوب، اگر هم‌وزن آنها طلا پرداخت کنیم، باز هم کم است!

 هیئت مدیره نقش مهمی در تعیین استراتژی‌ها و تسریع مسیررشد شرکت دارد. هیئت مدیره در اصل، توسط سهامداران یک شرکت انتخاب می شود، اما در یک استارتاپ، هیئت مدیره معمولا متشکل از بنیانگذاران و برخی از سرمایه گذاران است. بنابراین هیئت مدیره شامل مدیرعامل، یک یا تعدادی از سرمایه گذاران و همچنین یک بخش مستقل خواهد بود. نقش هیئت مدیره، دفاع از حقوق سهامدارن شرکت است، که مدیرعامل به آن ها گزارش می دهد. بسیار مهم است که میان کنترل کردن شرکت توسط هیئت مدیره و مالکیت شرکت، تمایز قائل شوید.

نهاد‌های ایرانی (1)
محتوا‌های ایرانی (2)
محتوا‌های خارجی (2)